Sedatie

Een sedatie is het suf maken van een paard. Het paard krijgt dus een zogenaamd ‘roesje’. Dit wordt gedaan door het toedienen van een intraveneuze injectie (injectie in het bloed). De sedatie is nauwelijks belastend voor een paard. Het paard blijft gewoon staan en het is zelfs zo dat ze nog kunnen vluchten indien dit nodig zou zijn. Het is dus zaak om na het toedienen van de injectie goed te blijven opletten, en het paard rustig te benaderen en te behandelen, zoals je ook zou doen zonder sedatie. 
Werking treedt al in binnen 5 minuten na het toedienen, en duurt ongeveer een half uur tot een uur (dit verschilt per paard). Zodra het paard goed wakker is, kan hij weer gewoon aan het werk.

Let op! Het toedienen van een intraveneuze injectie mag alleen gedaan worden door een dierenarts.

Uiteraard wordt voor het toedienen van de injectie de algehele conditie van het paard beoordeeld, en wordt het hart beluisterd. In zeer zeldzame gevallen (zoals bij bepaalde hartproblemen) zal het namelijk niet verstandig zijn een paard te sederen. Mocht het paard niet veilig te sederen zijn, dan wordt in overleg bepaald welke gebitsbehandeling kan worden toegepast.

© Hestadent ~ Logo: Rosan de Groot ~ Webdesign: WEN Kunst Webdesign