De paardenmond

De paardenmond is voor veel paardeneigenaren een relatief onbekend gebied. Dat is op zich niet zo gek, want het is er nogal donker en niet een plek waar je makkelijk toegang toe hebt. 
Dit neemt echter niet weg dat het belangrijk is regelmatig aandacht te besteden aan de paardenmond. Per slot van rekening kan een paard niet leven als er niks door de mond gaat. Al het voedsel moet binnen komen via de mond en daar ook voorbereid worden op de vertering. Werkt deze opname en voorbereiding niet naar behoren, dan kunnen er tal van gezondheidsproblemen ontstaan (zoals koliek en tekorten aan diverse voedingsstoffen). 
Daarnaast willen wij onze paarden meestal ook nog rijden, wat vaak betekent dat er een bit in de mond geplaatst wordt, terwijl de mond hiervoor niet gemaakt is.

Het gebit van een paard is gemaakt voor het verwerken van een plantaardig, vezelrijk dieet. De kiezen vermalen het voedsel door middel van een zijwaartse beweging van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak. Gedurende dit maalproces wordt speeksel toegevoegd wat van belang is voor de vertering. 
Terwijl de kiezenrijen over elkaar heen schuiven bij het vermalen van voedsel, wordt beetje bij beetje het oppervlak van de kiezen afgesleten. Dit is geen probleem, want paardenkiezen blijven het hele leven constant doorbreken met een snelheid van ongeveer 2 mm per jaar. In tegenstelling tot de kiezen van de mens en van vleeseters zoals hond en kat, zijn paardenkiezen er dus op gemaakt om af te slijten.

De kiezen van een paard zijn anders opgebouwd dan de kiezen van een mens. Is bij de mens de hele kies bedekt door glazuur, bij paarden vormt het glazuur aan het oppervlak alleen iets uitstekende (dwarse) richels. Het glazuur is de hardste (maar ook meest breekbare) substantie van de kiezen. Behalve uit glazuur zijn kiezen en tanden ook opgebouwd uit het zogenaamde dentine en het cement. Deze substanties zijn zachter dan glazuur en slijten dus sneller af waardoor de glazuur-richels blijven uitsteken en tijdens het maalproces niet tot op dezelfde hoogte worden afgesleten als het dentine en cement. Door deze constructie van iets uitstekende glazuur-richels zijn paardenkiezen zeer geschikt om het taaie ruwvoer te vermalen.

Lees meer

© Hestadent ~ Logo: Rosan de Groot ~ Webdesign: WEN Kunst Webdesign